Big boks med 3 meder til farligt gods

Varenr.: D-30730240
  • U-mål LxBxH: 1200 x 800 x 800 mm

Salgspris3.349 kr
3.349 kr 3.349 kr
( 3.349 kr inkl. moms )

Fragtfrit over 1.500.- ex. moms.

Forventet leveringstid: 5 dage

Beskrivelse

Pallekasse til farligt gods, inkl. låg og sikringsgjorde.

Mål: 1200 x 800 x 740H mm
Volumen: 470 liter
Maksimal bruttomasse: 437,5 kg
Godkendelsesnummer: 4H2/Y438/S/23/D/BAM 15814-CR

Konstruktionstypen er i overensstemmelse med prøvningsbestemmelserne
i følgende internationale forskrifter for emballager til
transport af farligt gods (emballagegruppe II og III):
Den europæiske overenskomst om international transport af farligt gods ad vej (ADR)
Reglementet for international jernbanetransport af farligt gods (RID)
Den internationale kode for søtransport af farligt gods (IMDG-koden)
De Forenede Nationers henstillinger om transport af farligt gods
De tekniske instruktioner for sikker transport af farligt gods ad luftvejen (ICAO-TI),
der er nedskrevet på samme måde i IATA's forskrifter for farligt gods (IATA-DGR)

Du har tidligere kigget på