Hos Dansk Niels Bo kan virksomheder, som har et registreret CVR-nr. købe på faktura. Så snart du er godkendt til kredit, så har du mulighed for at oprette en konto hos Dansk Niels Bo. Kontokundeordningen henvender sig til dig, der ønsker en lettere betaling, som kører over faktura.

Betalingsbetingelser

  • Der sendes fakturaer til din mail, når varen er leveret
  • Betalingsbetingelserne for vores kontokunder er 20 dage netto fra fakturadatoen
  • Sker betaling ikke til forfaldstid, debiteres 2% rente pr. påbegyndt måned efter forfaldsdato. Evt. kontantrabat beregnes af fakturabeløbet ekskl. moms, emballage og fragt. Ved udsendelse af betalingspåmindelse påregnes der et rykkergebyr
  • Hvis indbetalingen ikke sker efter to rykkere, så vil sagen blive overdraget til Inkasso

Ønsker du yderligere information, så er du velkommen til at kontakte os på

+45 75 94 58 00 eller web@nielsbo.dk.